Voor de tijdens de corona-periode opgebouwde belastingschulden, waarvoor bijzonder uitstel is verleend, komt er een speciale betalingsregeling.

Deze belastingschulden kunnen met ingang van 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen (5 jaar) worden afgelost.

Over de belastingschuld zal vanaf 1-1-2022 heffingsrente worden berekend. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Van de Belastingdienst ontvang je een overzicht van de totale belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag.

Het is uiteraard mogelijk om eerder dan 1 oktober 2022 te beginnen met aflossen op aanslagen of vanaf 1 oktober 2022 extra af te lossen naast het vaste maandelijkse bedrag.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het bijzonder uitstel van betaling automatisch wordt verlengd tot eind dit jaar (was 1 oktober). Ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel hebben aangevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel aanvragen.

De verlenging houdt in dat uitstel wordt verleend voor aanslagen over de resterende periode van 2021 waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 verstrijkt.

Dit geldt dus bijvoorbeeld ook voor belasting over:

Let op: ook belastingaanslagen die zijn opgelegd vóór 1 januari 2022 maar waarvan de uiterste betaaldatum van 6 weken ligt op of na 1 februari 2022 , vallen niet onder de uitstelregeling en moeten op tijd worden betaald!

Heb je betalingsproblemen vanwege de coronacrisis en nog geen bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden aangevraagd? Het aanvragen van bijzonder uitstel kan nog tot 31 december 2021.

MB Accountants en Adviseurs

Contactgegevens

Ontwerp en realisatie door WebFresh