Privacy Verklaring

Hoe we omgaan met je gegevens.

MB Accountants en Adviseurs, gevestigd aan Schoolstraat 9 1462
JC Middenbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Schoolstraat 9
1462 JC Middenbeemster
info@mbaccountants.nl
0299 405757
Persoonsgegevens die wij verwerken
MB Accountants en Adviseurs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MB Accountants en Adviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
  of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
  voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
  toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@mbaccountants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MB Accountants en Adviseurs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening voor jou
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • MB Accountants en Adviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MB Accountants en Adviseurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MB Accountants en Adviseurs) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MB Accountants en Adviseurs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Daarnaast gelden verschillende wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor bijvoorbeeld
administraties en fiscale documenten. Op grond van deze bewaartermijnen zullen uw
persoonsgegevens in de meeste gevallen voor maximaal 7 jaar worden bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden
MB Accountants en Adviseurs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MB Accountants en
Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MB Accountants en Adviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MB
Accountants en Adviseurs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@mbaccountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MB Accountants en Adviseurs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende, zowel technische als organisatorische, maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mbaccountants.nl.


Dit document liever als PDF doorlezen of printen?

Download hier

MB Accountants en Adviseurs

Contactgegevens

Ontwerp en realisatie door WebFresh